Usuwanie zamgleń – część 1 Plamy ekranowe; identyfikacja i usuwanie | Poradnik

Używanie zabrudzonych, poplamionych ekranów może skutkować niską jakością druku i kosztownymi awariami matryc. W niniejszym poradniku zawarto podstawowe informacje dotyczące wyboru najlepszych sposobów usuwania plam z ekranów i obrazów duchów.

Znaczenie usuwania zamgleń:

Większość obrazów duchów powstaje z mikroskopijnych osadów pozostałych na siatce po wykonaniu poprzedniego zadania. Pozostałości te nie tylko uniemożliwiają prawidłowe przyleganie matrycy; mogą nawet wpływać na prawidłowość przepływu farby przez siatkę, powodując w druku powstawanie utajonych obrazów duchów. W związku z tym bardzo ważne jest usuwanie z siatki takich pozostałości podczas procesu oczyszczania.

Lepiej zapobiegać niż naprawiać                                   

Przed zapoznaniem się ze szczegółowymi informacjami na temat usuwania zamgleń, warto zwrócić uwagę na kilka prostych kroków, które można podjąć w celu zmniejszenia lub nawet wyeliminowania tworzenia się zamgleń i plam ekranowych. Poprawne naświetlanie matryc, bezzwłoczne ich oczyszczanie po wykonaniu druku i stosowanie właściwego środka do oczyszczania ekranów „Screen Wash” może zminimalizować, a nawet wyeliminować konieczność stosowania dodatkowego procesu usuwania zamgleń, prowadząc do oszczędności czasu i pieniędzy.

Identyfikowanie rodzaju plamy

Zazwyczaj przyczynami powstawania obrazów duchów są: stopiony octan (uwięziony w ekranach) lub proszek Diazo z matrycy, zaschnięta farba, farba zabarwiająca włókna siatki, a nawet samoistna mechaniczna abrazja siatki [zużycie ścierne]. Po zidentyfikowaniu przyczyny powstania plamy można dokonać wyboru idealnego środka czyszczącego.

Nasza rada: jeżeli plama jest taka sama jak w wydruku, pochodzi od farby, a jeżeli jest ona negatywem wydruku, pochodzi od matrycy.


Plamy matrycowe

 

Istnieją dwa rodzaje plam matrycowych:

Plamy Diazo - uczulacze Diazo są barwnikami chemicznymi i z tego względu bardzo skutecznie zabarwiają siatkę poliestrową. Żółtą/brązową plamę pozostawioną przez Diazo można łatwo usunąć za pomocą środka do usuwania zamgleń o niskiej agresywności, jakim jest CPS Haze Remover HV. Jeżeli plama Diazo jest bardzo widoczna, zazwyczaj wskazuje to na niedoświetlenie matrycy.


Plamy spowodowane stopionym octanem - łatwo je rozpoznać po lekkim zabarwieniu; są półprzezroczystą pozostałością na ekranie, gdzie była matryca. Plamy te można usuwać używając środka do usuwania zamgleń o niskiej agresywności CPS Haze Remover HV aktywowanego aktywatorem CPS Activator G / CPS Screen Wash A6.

Nasza rada: dużo łatwiej jest usuwać plamy matrycowe bezzwłocznie, tuż po usunięciu warstwy z matrycy, gdy ekrany są jeszcze mokre. Jeśli pozwala im się wyschnąć zupełnie, octan utwardza się i jest trudniejszy do usunięcia. Aby uzyskać najlepszy efekt, należy użyć pistoletu wysokociśnieniowego po obu stronach ekranu.

Plamy farbowe

Istnieje pięć głównych rodzajów plam farbowych:

Farba zaschnięta wewnątrz - jeżeli pozwolono na zaschnięcie farby  w siatce po drukowaniu, bardzo łatwo to zauważyć. Większość farb można ponownie rozpuszczać silnym rozpuszczalnikiem czyszczącym, jak CPS Ink Cleaner, który sprawia że ich usunięcie jest proste. Uporczywe plamy mogą wymagać zastosowania bardziej agresywnego rozpuszczalnika i mieszaniny  mało agresywnej , jak CPS Quick Haze.

Nasza rada: stosowanie prewencyjnego żelu przeciw plamom na ekranie bezpośrednio po drukowaniu może znacznie ułatwiać oczyszczanie.

Farba utwardzona - katalizowane dwuskładnikowe farby drukarskie są bardzo trudne do usunięcia, ponieważ są tak opracowywane, żeby po utwardzeniu były bardzo wytrzymałe. Aby mieć jakiekolwiek szanse poradzenia sobie z tym, konieczne będzie użycie środka do usuwania zamgleń o wysokim poziomie agresywności, bardzo wysokokaustycznego, o właściwościach rozpuszczających, jak CPS Fast Acting Haze Remover. Im dłużej farbom katalizowanym pozwoli się reagować, tym trudniej będzie je usunąć.

Farby utwardzane promieniami UV - ekranów użytych do drukowania farbami drukarskimi utwardzanymi promieniami UV nie należy pozostawiać w obszarze działania światła białego, ponieważ szybko będą twardnieć i trudniej będzie je oczyszczać. W takich przypadkach do oczyszczania będzie wymagany środek do usuwania zamgleń o wysokim poziomie agresywności i właściwościach rozpuszczających, jakim jest CPS Haze Hunter. Dlatego najlepiej jest przechowywać ekrany w bezpiecznym świetle żółtej lampy ciemniowej.

Farba barwiąca włókna siatki - niektóre farby drukarskie podczas drukowania będą istotnie farbować włókna poliestrowe. W takim przypadku, plamy można usunąć tylko za pomocą bardzo mocnego, agresywnego środka do usuwania zamgleń, jak CPS Fast Acting Haze Remover. Chociaż ten rodzaj plamy nie powoduje zmniejszenia średnic otworów oczek siatki, może przyczyniać się do problemów podczas naświetlania kolejnych matryc, ze względu na różnicę absorpcji światła ultrafioletowego (UV).

Mechaniczna abrazja włókien siatki [zużycie ścierne] - pomimo, że nie jest to stricte zabarwienie siatki, obrazy duchy powstają stosunkowo rzadko i zwykle w wyniku bardzo długich procesów drukowania z użyciem farby powodującej abrazję. Na przykład farby ceramiczne zawierają spieczone składniki szkła, które będą powodować mikroabrazję siatki podczas przepływu takiej farby przez obraz. Jeżeli ekran będzie ponownie użyty do drukowania za pomocą farby wrażliwej, jaką jest farba przezroczysta, na wydruku jako duch może pojawić się poprzedni obraz. Środki do usuwania zamgleń nie będą miały żadnego wpływu na tego rodzaju plamy i po drukowaniu najlepiej jest odrzucić taką siatkę.

Bezpieczne używanie:

Preparaty do usuwania zamgleń są silnymi środkami chemicznymi i należy obchodzić się z nimi ostrożnie. Przed ich stosowaniem zawsze należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki i używać odpowiedniego wyposażenia ochrony osobistej. Bardzo ważne jest, aby zawsze spłukiwać wszelkie środki do usuwania zamgleń pistoletem wysokociśnieniowym z zastosowaniem niskiego ciśnienia natrysku, w innym przypadku powstanie atomizacja chemiczna, która narazi operatora na mgłę. Należy wiedzieć, że rozpylona substancja żrąca, która osiada na świeżo oczyszczonych ekranach, doprowadza do powstawania dziurek przy następnym ich użyciu.

Wszystkie środki kaustyczne (agresywne) reagują z aluminium; należy zatem zachować ostrożność podczas stosowania środków do usuwania zamgleń o niskiej lepkości i nie wolno ich pozostawiać w aluminiowej powlekarce czerpakowej przez noc.

Nasza rada: pistolet wysokociśnieniowy należy sklasyfikować jako istotny element wyposażenia do produkcji ekranów, co będzie prowadzić do oszczędności czasu, pieniędzy i materiałów w zakresie oczyszczania ekranów. Wysokociśnieniowym pistoletem do zastosowań przemysłowych, wytwarzającym ciśnienie co najmniej 7,5 MPa (75 barów) oczyszcza się ekrany szybciej i będzie on dłużej służył niż tańsze rozwiązania alternatywne.


Podsumowanie:

Zawsze najlepsze jest proaktywne podejście do czyszczenia ekranów, aby zyskać pewność, że każdy ekran jest skutecznie oczyszczony przed ponownym użyciem. Znając rodzaje plam i najlepsze sposoby radzenia sobie z nimi można usuwać je tak szybko i skutecznie, jak to możliwe.

Widoku obrazu ducha na ekranie nie należy ignorować, ponieważ plama najprawdopodobniej spowoduje problemy z ekranem przy następnym użyciu, co kosztuje czas i pieniądze.

Poland

CONTACT YOUR LOCAL DEALER:

  • API.PL Spólka z.o.o.
  • ul. Okrezna 37, Rabien
  • 93070 Aleksandrow Lodzki
  • Poland

CONTACT A CPS TECHNICAL EXPERT


Name: Martin Schroeder

Mobile Number: +45 40157079

Email: martin.schroeder@macdermid.com