Ta bort film Tiel 1 screenfläckar: identifiering och borttangning | Användarguide

Att använda smutsiga, fläckiga screenramar kan leda till låg tryckkvalitet och dyra schablonfel.  I denna Användarmanual finns viktiga råd om hur man väljer det bästa filmborttagningssystemet för att ta bort fläckar och spökbilder.

Vikten av filmborttagning:

De flesta spökbilder består av mikroskopiska rester på nätet som finns kvar från föregående jobb. Dessa rester hindrar inte bara att schablonen fastnar ordentligt, utan kan även påverka det sätt på vilket bläcket flyter genom nätet, och orsakar då en latent "spökbild" i trycket. Därför är det mycket viktigt att dessa rester avlägsnas från nätet under rengöringsprocessen.

Bättre att förebygga än att bota                                      

Innan vi går in på detaljer om borttagning av film (hinna) är det värt att nämna att några enkla åtgärder kan vidtas för att minska eller till och med eliminera att film och fläckar bildas på screenen. Att exponera screenen korrekt, rengöra den så snart som möjligt efter tryck och att dessutom använda rätt Screen Wash kan minimera och till och med eliminera behovet av ytterligare filmborttagning, vilket sparar tid och pengar.

Identifiera fläcktyp

Noralt uppstår spökbilder från en eller flera av följande: smält acetat ("inlåst screen") eller Diazo från schablonen, bläck som har torkat in, bläckfärgning av nätfibrer, eller till och med mekaniskt slitage av själva nätet. Att veta vad som orsakat fläcken hjälper dig att välja rätt borttagningsmedel för att rengöra den.

Tips: Om fläcken ser ut som trycket har den antagligen kommit från bläcket men om det är ett negativ av trycket har det kommit från schablonen.


Schablonfläckar

 

Det finns två sorters schablonfläckar:

Diazofläckar - En diazoförening består av kemiska färgämnen och är därför mycket effektiv vid färgning av polyesternät. Den gula/bruna fläcken som finns kvar av diazo kan enkelt tas bort genom att använda en lågfrätande filmborttagare, såsom CPS Haze Remover HV. Om diazofläcken är mycket märkbar, är det oftast en indikation på att schablonen har underexponerats.


Brända acetatfläckar - Dessa är lätta att känna igen som en svagt färgad, genomskinlig rest som finns kvar på screenen där schablonen legat. Dessa fläckar kan tas bort med en lågfrätande filmborttagare såsom CPS Haze Remover HV aktiverad med CPS Activator G /CPS Screen Wash A6.

Tips: Det är mycket lättare att ta bort schablonfläckar omedelbart efter att schablonen blästrats, medan screenen fortfarande är våt. Om de får torka ut helt hårdnar acetatet och blir svårare att avlägsna. Använd högtryckspistol på båda sidorna av screenen för bästa effekt.

Bläckfläckar

Det finns i huvudsak fem typer av bläckfläckar:

Intorkat bläck - Om bläcket har torkat i nätet efter utskrift är det mycket lätt att se. De flesta bläck kan återupplösas med ett kraftfullt rengöringslösningsmedel såsom CPS Ink Cleaner, vilket enkelt tar bort dem. Svåra fläckar kan kräva användning av ett mer aggressivt lösningsmedel och lågfrätande blandning, såsom CPS Quick Haze.

Tips: Att använda en "fläckförebyggande gel" på skärmen direkt efter utskrift kan göra rengöringen mycket lättare.

Härdat bläck - Tvåkomponents katalyserat bläck är notoriskt svårt att få bort, eftersom det är framtaget för att vara mycket motståndskraftigt när det har härdat. Du kommer att behöva använda en aggressiv och mycket högfrätande lösning för borttagning, såsom CPS Fast Acting Haze Remover, för att ha någon chans alls att lösa upp det. Ju längre det katalyserade bläcket har tillåtits reagera, desto svårare är det att ta bort.

UV-härdat bläck - Screener som har använts för utskrift av UV-härdat bläck bör inte lämnas kvar i ett vitljusområde då det snabbt kommer att hårdna och bli mycket svårare att ta bort. De kommer att krävas en högfrätande lösning för borttaning, såsom CPS Haze Hunter, att ta bort det. Därför är det bäst att förvara dessa screener under gult skyddsljus.

Bläckfläckar på maskfibrer - Vissa bläcksorter kan faktiskt färga in polyestertrådarna under utskriften. Om detta händer kan fläcken endast tas bort med en mycket starkt frätande remover, såsom CPS Fast Acting Haze remover. Även om denna typ av fläck inte minskar nätöppningsdiametern kan det orsaka problem under exponeringen av efterföljande schabloner på grund av varierande UV-ljusabsorption.

Mekaniskt slitage av nätfibrer - Även om de inte alltid färgar masken är dessa spökbilder ganska ovanliga och orsakas typiskt när mycket långa serier trycks med slipbläck. Till exempel innehåller keramiska tryckfärger en glasfritta som mikroslipar näten när de flyter genom bilden. Om screenen sedan återanvänds för att skriva ut med känsligt bläck, t ex ett transparent, då kan den föregående bilden synas i trycket som ett spökbild. Filmremovers har ingen effekt på denna typ av färg och det är bäst att kassera masken efter utskrift.

Säker hantering:

Filmremovers består av starka kemikalier och måste hanteras varsamt. Läs alltid säkerhetsdatabladet före användning och bär personlig skyddsutrustning när du hanterar dem. Det är mycket viktigt att alltid skölja bort eventuella filmremovers med en lågtrycksspray innan du använder högtryckspistolen, annars kommer du att finfördela kemikalierna och utsätta användaren för denna mist. Visste du att när finfördelade, frätande medel hamnar på screener som redan har rengjorts kommer de att skapa hål nästa gång de används?

Alla frätande medel reagerar med aluminium, så var varsam vid tillämpning av removers med låg viskositet på aluminiumramar. De bör heller inte lämnas i en "scoop coater" av aluminium över natten.

Tips: En högtryckspistol bör klassas som en viktig del av screeningutrustningen, eftersom den kommer att spara tid, pengar och material i rengöringen av screenerna. En industriell högtryckspistol av god kvalitet producerar åtminstone 75 BAR och kan rensa screenerna snabbare, och har längre livslängd än billigare alternativ.


Sammanfattning:

Det är alltid bäst att ha en aktiv strategi för screenrengöring för att säkerställa att varje screen rengörs effektivt innan den återanvänds. Att veta vilken typ av fläck det rör sig om och hur man bäst behandlar den hjälper dig att få bort den så snabbt och effektivt som möjligt.

Du bör inte ignorera en spökbild på din screen eftersom fläcken sannolikt kommer att orsaka problem när screenen används nästa gång, vilket kostar både tid och pengar.


Sweden

CONTACT YOUR LOCAL DEALER:

  • ACP Systems AB
  • Kilsundsgatan 10
  • 504 68 Borås
  • Sweden

CONTACT A CPS TECHNICAL EXPERT


Name: Martin Schrøder

Mobile Number: +45 40157079

Email: martin.schroeder@macdermid.com